Wzory umów
Wyceń usługę
Wskaźniki i stawki
Ważne adresyStrona główna > Wskażniki i stawki
Wskażniki i stawki

PODATKI 2003 ROK

Dochód roczny zwolniony z podatku: 2.790 zł

Progi Podstawa obliczania podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
I 37.024 19% podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr
II 37.024 74.048 6.504 zł 48 gr + 30% nadwyżki ponad 37.024 zł
III 74.048 17.611 zł 68 gr + 40% nadwyżki ponad 74.048 zł


Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą".

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2002 r. od przychodów określonych w art. 13 pkt 2 i 5-8 (np. należności z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło otrzymywanych od płatnika nie będącego pracodawcą podatnika), jeżeli kwota należności nie przekracza 143 zł, podatek pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20%.


Comarch - program księgowy
Comarch - program księgowy
Odwiedzin:   
Copyright © 2003-2013 Biuro Rachunkowe EFEKT
Plac Targowy 4, 28-100 Busko Zdrój
Projekt i wykonanie: realnet.pl